STUDIO PROJEKTOWE JAKUB GAŁĘSKI

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

zawartość:

 • projekt zagospodarowania terenu
 • projekt architektoniczno-budowlany                        
 • projekt konstrukcyjny wraz z ekspertyza konstrukcyjną.
 • projekty branżowe:
  • instalacja wodno-kanalizacyjna i deszczowa.
  • instalacja grzewcza.
  • instalacja gazowa.
  • instalacja elektryczna, odgromowa i niskonapięciowa.
 • uzgodnienia z odpowiednimi urzędami – wg.szczegółowych ustaleń.
 • projekt drogowy – miejsca postojowe.
 • zestawienia drewna, stali
 • rysunki zbrojenia
 • informacja BIOZ
 • audyt energetyczny obiektu.
 • charakterystyka energetyczna.
 • opinia ornitologiczno-chiropterologiczna (ptaki i nietoperze).
 • uzgodnienia P.POŻ / BHP i Sanepid
 • kosztorysowanie
 • przedmiar robót
 • STWiORB – szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

 

 • projekt architektoniczny
 • detale
 • zestawienia materiałów
 • projekt konstrukcyjny
 • zestawienia drewna, stali
 • rysunki zbrojenia
 • detale konstrukcyjne
 • projekty branżowe – zestawienia materiałów i wytyczne wykonawcze
 • instalacja wodno-kanalizacyjna + gazowa
 • instalacja grzewcza C.O.
 • instalacje elektryczna
 • projekt drogowy
 • kosztorysowanie
 • przedmiar robót
 • kosztorys inwestorski
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • Category : SERVICES