STUDIO PROJEKTOWE JAKUB GAŁĘSKI

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

prace wstępne / przygotowanie inwestycji zawiera:  

 • aktualizacja mapy do celów projektowych
 • analiza formalno prawna (miejscowy plan, warunki techniczne, specyficzne wymagania branżowe itp)
 • analiza urbanistyczna istniejącej zabudowy i określenie sposobu połączenia funkcjonalnego i bryłowego 
 • wstępne konsultacje z odpowiednim wydziałem architektury i zagospodarowania przestrzennego (Starostwo Cieszyn) rzeczoznawcami P.Poz, sanepid itd
 • przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na wyburzenie istniejących budynków

koncepcja zawiera:

 • opracowanie kilku wariantów rozbudowy – wybór optymalnego rozwiązania 
 • podstawowe parametry: pow. zabudowy, użytkowa, ilość miejsc parkingowych
 • określenie szacowanych dla danej koncepcji kosztów realizacji

część rysunkowo-graficzna:

 • zagospodarowanie terenu – skala 1:500
 • rzuty i przekroje, elewacje min. 4- skala 1:100
 • wizualizacje: 2 z lotu ptaka i 2 z perspektywy człowieka 
 • opis architektoniczno-funkcjonalny oraz techniczny zakresu przewidywanych prac
 • kosztorys wskaźnikowy
 • Category : SERVICES